นายโรจน์ คุณเอนก
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3201-5 โทรสาร. 02-226-2112
Email : roj_khunanake@yahoo.com