นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
-  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปภัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขสาธร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-286-0861, 02-679-8322 โทรสาร. 02-286-4104
Email : -