ณ ห้อง ๒๕๖ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต ปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑
ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์