โดยจะแบ่งเป็น 4 Episode วันที่ตามรายละเอียดที่กำหนด ผ่าน Facebook Live