นี่หรือธรรม

คำร้อง-ทำนอง อโฆษะ

...........................................................................
เมื่อเธอมาเธอก้าวอย่างมั่นใจ
เจอะรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สุขสันต์
ที่แห่งนี้น้องพี่ร่วมมือกัน 
ปลูกต้นรักให้เบ่งบานเต็มที่
สามัคคี (ซ้ำ) เถิดเหลืองแดง (ซ้ำ) 
ลูกแม่โดม (แม่โดม แม่โดม)
เปล่งเสียงเชียร์ (ซ้ำ) เชียร์สร้างสรรค์ (ซ้ำ) 
เมื่อเราร้อง (เราร้อง เราร้อง) พี่น้องร่วมใจ
นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์) 
นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์)
ร่วมใจกันยึดมั่นประสานเสียงเชียร์
เมื่อเธอไปหัวใจยังผูกพัน 
ทุกวันและคืนชื่นฤดี 
ต่างฝ่าฟันสร้างความสามัคคี 
บานคลี่ด้วยสีเหลืองแดง 
เป็นกำแพง (ซ้ำ) ต้านอธรรม (ซ้ำ) 
ต่างโถมกระหน่ำ คุณธรรมสร้างธรรมศาสตร์ก้าวไกล 
กู่ร้องพลัน (ซ้ำ) ลือลั่นไป (ซ้ำ) 
สร้างสายใย สายใจสายเลือดเหลืองแดง 
นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์) 
นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์)