เพลงจำจากโดม

คำร้อง วิทยา สุขดำรงค์ ทำนอง วิทยา สุขดำรงค์

........................................................................... 
ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน 
ด้วยรักโดมสุดถอน มิเคยจากจรจึงเศร้าอาวรณ์ 
เมื่อต้องจากไป คิดถึง คิดถึง คิดถึงมวลเพื่อน 
ทุกวันหนอเราเคยเอื้อนถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใคร ๆ ยามพลั้งเราให้อภัยไม่คิดใส่ใจเพราะใจรักมีต่อกัน 
คิดถึงร่มเงาชงโค และร่มโพธิ์ที่เคยให้ร่มเย็นสุขสันต์ 
ร่มไม้คล้ายฉัตรสวรรค์ ร้อนคลายจากพลัน 
เหมือนนั่งชื่นบานภายใต้ดวงเดือน แสนหม่นแสนจนใจเสียจริงๆ 
แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอ ช่างตราตรึงอยู่ไหนใจไม่บิดเบือน 
ไม่ลืมไม่เลือนรักโดมฝังแน่นฤทัย ขอลาแล้วแม่โดมเอ๋ย 
แคว้นที่เคยให้ความร่มเย็นจิตใจ บัดนี้ต้องจากไป 
แม้นฝืนอย่างไรก็ต้องจากไปตามข้อผูกพัน ถึงใจ... ถึงใจไม่ยอมจะจาก 
ถึงใจไม่ยอมจะพรากต้องจำจากแล้วอย่างโศกศัลย์ หากกายต้องไกลจากกัน 
จิตฉันแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม