เพลงโดมรอเธอ

คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

........................................................................... 
(ญ) ขอลาแล้วโดมโอ้โดมเอกแดนแคว้นธรรม แคว้นใดไม่ปานหวานฉ่ำเหมือนกับแคว้นธรรมค้ำไทย 
เมื่อมาข้าฝันฝ่าฟัน ผูกพันฝังใจฝันลอย เพื่อพลอยผลักไสเขาย่ำช้ำใจเกินกลั้น 
(ช) ขอวอนงามปลื้มอย่าลืมกลิ่น ร่ำ จำปี เคยนั่งดูดอกขาวคลี่ตรงริมนทีนั้น 
แดนโดมฤดีร่มจำปี เขื่อนขวัญ เราร่วมเกลียวรักมั่นเคยงคู่กันเสมอกาล 
(ญ) หวังลอยคล้อยไปตัดใจจากโดมขอลา แม้นโดมจะยังรักข้าเหมือนเจ้าพระยารักธาร 
อยู่ใยเพื่อนเมินต่างเดินดมเพลินพิมาน แสนอายโอ้โดมสถานหวังสิ้นขอซานซมซ่อน 
(ช) ขวัญเอยเพียรใหม่พลาดไปประหนึ่งเป็นครู โดมยังรอที่รักอยู่รอดูน้ำใจก่อน 
จำปี เป็นใจห่วงอาลัยมิ่งสมร ซึมเศร้าคอยขวัญอ่อนคืนโดมก่อนเถิดน้องเอย