เพลงโดมร่มใจ

คำร้อง ธาตรี ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

แดนรักร่มใจ สุขสันต์มั่นใจ โดมนี้รุ่งเรืองฟ้า 
สูงส่งศักดิ์อยู่ ค้ำชูธรรมา ธารรักรินรื่นรมย์ 
เราซึ้งสุดใน โดมคุ้มแกใจ โล้มไล้สุขทรวงสม 
แม้นหากชีพอยู่ มิรู้เลือนชม เตือนรักคู่ชีวี 
เหลืองแดงครองใจ ซึ้งใน ใจน้องพี่ 
โดมเด่นธรรม แจ่มใจนี้ ศรีนาคร 
ดินฟ้าฝากพร วอนรักร่มใจ โดมนี้อนุสรณ์ 
ซึ้งจิตแจ่มเด่น แม้เป็นคำพร วอนรักคู่ดินฟ้า