เพลงขวัญโดม

คำร้อง ครูเอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
โอ้ยอดเทพีศรีโดม
ขวัญใจแห่งโดมเด่นฟ้า
แม่งามวิไลติดตา 
สุดบูชาสัมพันธ์
ร้อยกรองแซ่ซ้องประโคม 
พิศไหนงามนั้นช่างชวนหัวใจผูกพัน
โฉมผ่องพรรณต้องใจ
*ร้อยทั้งร้อยกลอยใจอรทัยสบสม 
หนาวหรือร้อนตรอมตรมลืมระทมข่มใจ

**โอ้ยอดชีวันขวัญโดม
เย้ยนางทั่วไปให้หมอง 
ด้วยขวัญโดมพราวผ่อง
โสภานักหนาน่าโลม 
ขวัญโดมโลมหล้า 
ไม่เห็นใครงามกว่า 
ฝั่งเจ้าพระยาฟ้าโดม 
ขวัญใจที่โดมใฝ่ฝัน 
โลกระบือลือลั่น

โลกสำเริงเริงรมย์แม้เพียงได้ชมผ่านไป 
ลืมชื่นชมภิรมย์ลืมวัยลืมจิตใจเผลอปอง

สัมพันธ์เช่นขวัญแห่งไทย 
นภาจะผ่องโลกจะโสภาน่ามอง 
รักข้าปองแต่โดม(*,**)