เพลงโดมในดวงใจ

คำร้อง ทวีปวร ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................

ฟากฟ้าครามงามประกายเฉิดฉายโดม 
รับแสงโสมส่องหล้ารุ่งราศี 
เหนือลำน้ำเจ้าพระยาพาชีวี 
เริงฤดีคลื่นขับกล่อมยิ่งน้อมใจ 
ทิวสนมวลล้วนสล้างเป็นทางแถว 
ลมกระซิบเสียงแผ่วกิ่งก้านไหว 
คำรำพันนั้นว่าโดมในดวงใจ 
ยืนยงไปตราบสิ้นสุดดินฟ้า 
โดมดำรงคงไว้ในดวงจิต 
ชั่วชีวิตรักจะมั่นสุขหรรษา 
มอบดวงใจให้แก่กันนิรันดร์มา 
โดมคู่ฟ้า รักจะอยู่คู่ดวงใจ...