เพลงธรรมศาสตร์รักกัน

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ นิจิตรวรการ ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

........................................................................... 
(สร้อย) เพลงนี้เพลงเราธรรมศาสตร์พวกเราเจ้าของ คำร้องทำนองมันเรียกมันร้องพี่น้องให้มา 
มาเริงมารำทำเพลง บรรเลงประโลมชีวา มาส่งภาษาใจว่าธรรมศาสตร์รักกันๆ ๆ 
(ญ) ฟังเสียงเพลงพร้องหัวใจมันร้องมันเร้า คิดถึงปีก่อนฟ้าเก่า ที่ริมฝั่งเจ้าพระยา
ก่อนนั้นสุขนักเมื่อเราเป็นนักศึกษา ใช้วัยชีวา สำราญเริงร่างทุกวัน ๆ ๆ (สร้อย) 
(ช) เดือนนี้ปีโน้นคิดไปใจโหนโยนหาย เสียดายวันอ่อนสอนง่าย ที่ครูท่านให้วิชา
บัดนี้เบื้องนั้นจิตใจยังฝันเฟื่องฟ้า เห็นเดือนดาราฟ้าธรรมศาสตร์สวยครั้น ๆ ๆ (สร้อย) 
(ญ) งามนักงามหนาอาถรรพ์ในฟ้าแดงเหลือง ฝันไปใจฟ่องฟ้าเฟื่องสุขไปกับเรื่องรักเรา 
พี่เอยพี่น้อง จิตใจมันร้องเรียกเร้า รักภูมิลำเนาเหลืองแดงแรงเร่านิรันดร์ ๆ ๆ (สร้อย) 
(ช) แดงเหลืองแดนนี้เสรีมันชี้ชวนชัก ภิรมย์ชมแหล่งศรีศักดิ์ที่ยืนเป็นหลักรัฐไทย
คราฟ้าลั่นร้องต้นยูงผยองยอดไหว แม้กายเราไกลหัวใจยังใฝ่สัมพันธ์ ๆ ๆ (สร้อย)