เพลงเอื้องฟ้า

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
สวนสวรรค์ริมน้ำช่างงามสง่า
ริมฝั่งเจ้าพระยาวิไล
มีมาลีฤดีตื่นใจ
ปทุมลัดดาดื่นไป สวยไม่เท่าเอื้องฟ้า
โฉมสตรีมากมีที่งามร่าง
แพ้หนึ่งนางสะอางโสภา
ทั้งแผ่นดินยุพินเด่นตา
หนึ่งนางสำอางสุดาสวยยิ่งกว่าร้อยนาง
น่าชม ถูกต้องส่วนสมที่พระพรหมสร้าง
รูปนาง เลิศเลอสะอางเด่นเหนือนางใด
เฉิดฉัน จากสวรรค์หรือวิมานไกล
เกิดจากฟ้าหรือว่าไรจึงได้งามล้ำวิไลข่มนางในวิมาน
รูปงามทรามเชย
สวยแท้นางเอยทรามเชยสะคราญ
สวยเอยงามเอยทรามเชยอ่อนหวาน
เย้ยปวงเยาวมาลย์กัลยา
แม่งามล้ำเลิศเด่น
พิศพักตร์จันทร์เพ็ญยังเพ็ญด้อยกว่า
ฉันชี้เทวีมีความสง่า 
เหล่าเทพธิดาอิจฉาความงาม
สวยแท้สะอางเกินนางโลกสาม
งามสมนามเอื้องฟ้า