เพลงโดมเริงใจ

คำร้อง/ทำนอง อภิชาติ ดำดี

...........................................................................

โอ้แดนโดม ในต์เพลงโน้มให้ใจจำ รื่นลำนำ เริงลำเนาเจ้าพระยา สายธารฉํ่า เปี่ยมสุขลํ้า ลมพลิ้วมา สวยสง่า จุดใจจำ เด่นโดมคํ้าแดนไทย ต้นยูงทอง ครวญเพลงร้องระเริงใจ โบกโดบยใบชวนชงโคชื่นชมคน ลูกโดมใฝ่ หลักใหญ่ลํ้า ธรรมคํ้าชน ฟ้าดินยล ต่างรำพัน เกียรติโดมนั้นเกรียงไกร สุดขอบฟ้า หนใดก็ยังมั่นใจ ถึงไกลแสนไกล โดมสุกใส แนบเนา เรามีลืมเลือน โอ้แดนธรรม มนต์เพลงยํ้าให้ใจเตือน อย่าแชเชือน เชิญชาวโดมร่วมวิญญาณ สวยโดมเด่น จับจิตเน้น ไปทุกกาล รักวิญญาณ เกียรติความดี แหล่งโดมนี้นิรันดร์