เพลงโดมในอดีต

ทำนอง/คำร้อง รวมพร พลางกูร

...........................................................................
กลับสู่ความหลังริมฝั่งเจ้าพระยา อดีตยังฝังอุรา 
จำติดตาใต้แดนฟ้าโดม ยูงทองไสว 
เหลือแดงใดไม่ใฝ่ปองชม เหมือนยูงในแดนฟ้าโดม 
ชวนภิรมย์ชื่นใจ ได้เรียนได้รู้ ชูศักดิ์ศรีชีวัน 
โอ้โดมยังรักผูกพัน ใจตื้นตันเมื่อเยือนครั้งใหม่ ยังจำติดตรึง 
คิดถึงวันที่จากโดมไกล น้ำตาเอ่อนอง หยาดไหล ต้องจากไปตามทาง
โดมเหมือนบ้านสถานพักพิงใจกาย มีรักจากเพื่อนมากมาย 
หญิงและชายไม่มีจืดจาง สิ่งใดดีขวัญโดมพลีร่วมสร้าง เพียรให้เป็นตัวอย่าง 
โดมที่หวังยังรอ ใต้โดมวันนี้ มีแต่รักจริงใจ ลูกโดมอยู่แห่งหนใด 
จงกลับไปแดนโดมร่วมก่อ โดมยังต้องการทุกสายธาร ที่แยกแตกกอ 
ให้รวมเป็นเพียงหนึ่งหนอ ดั่งเจ้าพระยาเคียงโดม