เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง

ทำนอง พระราชทาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2506
คำร้อง จำนง ราชกิจ

...........................................................................

แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล 
เราทุกคนรักดุจหัวใจ 
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก 
ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้ 
เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล 
ปกแผ่ไปในทุกทาง 
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง 
อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป

*ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น 
ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้ 
พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้ 
อบอุ่นใจไปทุกกาล 
พระธรรมสถิตย์ร่วมจิตสมาน 
ปฏิญาณรักสามัคคี 
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที 
ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน (ซ้ำ *)