ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด และหลักสูตรบัณฑิตศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ โครงการนานาชาติ และโครงการพิเศษที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ และเปิดศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัทยา
และศูนย์ลำปาง

 

มธ.ท่าพระจันทร์

พิมพ์

 

ที่อยู่: 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: (66) 261 3333
โทรศัพท์: (66) 5426 8701

มธ.ศูนย์รังสิต

พิมพ์

ที่อยู่: 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: (66) 2564 4440-59

ศูนย์พัทยา

พิมพ์

 

-------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ที่อยู่: อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: (66) 38 259 050 55

ศูนย์ลำปาง

พิมพ์

 

-------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ที่อยู่: เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทรศัพท์: (66) 5426 8701

 

เส้นทางจักรยาน

map tubike-2 30-10-57 s

เส้นทางที่ 1 : บร.1 - ปิยชาติ
จาก บร.1 ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ไปอาคารปิยชาติ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) และโรงพยาบาลฯ

เส้นทางที่ 2 : บร.1 - เอสซี
ตัดขวาจากเส้น บร.1 - ปิยชาติ ตัดผ่านถนนปรีดีและถนนป๋วย ไปเชื่อมกับเส้น บร.1-ปิยชาติอีกครั้ง

เส้นทางที่ 3 : โรงอาหารกลาง - ทียูโดม
จากโรงอาหารกลางผ่านหอพระ ศูนย์บริการการกีฬา ไปหอทียูโดม และสระว่ายน้ำ

เส้นทางที่ 4 : โรงอาหารกลาง - หอโซนซี
จากโรงอาหารกลางเข้าไปในหอโซนซี

เส้นทางที่ 5 : โรงอาหารกลาง - อินเตอร์โซน
จากโรงอาหารกลางไปอาคารกิจกรรมและอินเตอร์โซน

เส้นทางที่ 6 : สระว่ายน้ำ - ประตูเชียงราก
จากสระว่ายน้ำไปประตูเชียงราก และมีแยกไปเชื่อมกับเส้นทางที่ 2 ที่เอสซี<

เส้นทางคนพิการ

Disabled Access Map1