เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

about-introduction-events01

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการชุมนุมและเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกว่าห้าแสนคน ทําให้ยุคเผด็จการทหารที่ครองอํานาจอย่างยาวนานตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2490 ได้สิ้นสุดลงและทําให้ประชาธิปไตยได้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เป็นประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของวีรชนจํานวน มาก มีผู้เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บ 857 คน

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

about-introduction-events02

เช้าตรู่วันที่ 6 ตุลาคม 2519 นิสิตนักศึกษาที่กําลังชุมนุมกันที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อคัดค้านการกลับเข้ามา ประเทศไทยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ถูกปราบปรามเข่นฆ่าโดยกองกําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธสงครามครบมือ พร้อมด้วยกลุ่มกระทิงแดง และนวพล ที่เป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านนักศึกษา เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์ที่ทารุณโหดร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 46 คนตามตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในจํานวนนี้ มี 16 ศพที่ถูกเผาจนไม่อาจระบุได้ ว่าเป็นใคร บางคนถูกจับแขวนคอ บางคนถูกเผาทั้ง ๆ ที่ยังไม่ตาย ศพเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนคนที่รอดตายถูกจับเข้าคุก ไปกว่าสามพันคน