9 มีนาคม วันป๋วย  อึ๊งภากรณ์
5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์
11 พฤษภาคม วันปรีดี  พนมยงค์
 27 มิถุนายน 2477  วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประมาณเดือน ก.ค. - ส.ค. วันพระราชทานปริญญาบัตร
16 สิงหาคม 2488  วันสันติภาพไทย (วันเสรีไทย)
14 ตุลาคม 2516  เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ (วันแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย)
6 ตุลาคม 2519  เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ
5 พฤศจิกายน วันธรรมศาสตร์สามัคคี
10 ธันวาคมของทุกปี วันธรรมศาสตร์ (วันรัฐธรรมนูญ)