Loading...

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 มีนักศึกษากว่า 240,000 คน ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในจำนวนนี้ มีผู้ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา นักการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชาชน"

ธรรมศาสตร์วันนี้

ธรรมศาสตร์ รุกสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่ 19 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมแผนเปิดเพิ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปี 2560

รายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวใกล้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
การเดินทาง

เส้นทางการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถโดยสารทางเรือได้อีกเส้นทางหนึ่ง

รายละเอียด

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาร่วมใจกันทำนาในมหาวิทยาลัย

รายละเอียด