Loading...

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 7 แห่ง นำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ครั้งที่ 12 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย วช.ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 

ผลงานวิจัย

Deepeyes แอบพลิเคชันตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัล Grand Prix ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด และเป็นครั้งแรกของนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

รายละเอียด
iwalk

มธ.เปิดตัวนวัตกรรม 'I Walk' ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต

รายละเอียด

ค้นหานักวิจัย

นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รายละเอียด
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการทำวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

รายละเอียด
วาสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์ ของนักศึกษา มธ.

รายละเอียด
เงินทุนวิจัย

ธรรมศาสตร์ นำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ 3 ชิ้นทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสุขภาวะที่ดีมากขึ้น

รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ธรรมศาสตร์ นำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ 3 ชิ้นทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสุขภาวะที่ดีมากขึ้น

รายละเอียด
TURAC

ทุนการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับทุน และการหาทุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

รายละเอียด
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี หรือสิ่งที่ธรรมศาสตร์ให้ความสนใจ หรือการนำเทคโนโลยี มาใช้กับการทำวิจัย

รายละเอียด